top of page
Indkaldelse til generalforsamling d. 20 april 2024
Indkaldelse
Regnskab
Nyhedsbrev
Nyhedsbrev marts 2024
Nyhedsbrev marts 2023
Nyhedsbrev december 2022
Nyhedsbrev august 2022
Nyhedsbrev juni/juli 2022
Nyhedsbrev december 2021
Nyhedsbrev juni 2021
Nyhedsbrev april 2021
Nyhedsbrev februar 2021
Nyhedsbrev november 2020
Nyhedsbrev august 2020
Nyhedsbrev januar 2020
Julehilsen 2020
Nyhedsbrev november 2019
Generalforsamling d. 23/4 2022 kl. 10.00 i Odden forsamlingshus
Formandens beretning
Referat fra generalforsamlingen
Regnskab
Generalforsamling 2021
Indkaldelse til generalforsamling
Bilag 1
Bilag 2
Regnskab
Formandsberetning
Referat
Vejvandring/beskæring
Bestyrelsen har været på vejvandring i foreningen og konstateret at der nogen steder mangler at blive beskåret beplantning ud mod vej, der er sendt besked til de pågældende grundejere.
Der køres nu med større skraldevogne, og de vil ikke have beskadiget bilerne af nedhængende grene eller hæk der ikke er klippet tilbage. Kommunen kan foretage beskæringen for grundejerens regning, hvis dette ikke bliver gjort.
Se venligst regler på kommunens hjemmeside.
https://www.odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/renhold-og-vedligehold/som-grundejer-skal-du-huske/beskaering-af-planter-og

 

 

Generalforsamlingen er udsat
Grundet coronavirus og regeringens lov om maximalt 10 personer samlet i offentligt rum, ser vi os nødsaget til at udsætte den planlagte generalforsamling for strandlystgård grundejerforening  d. 19/4 2020.
Vi finder en ny dato, når sundhedsmyndighederne melder ud at det er forsvarligt at gennemføre et arrangement som dette.
Vi er mange ældre i foreningen, så det er vigtigt at generalforsamlingen kan afvikles uden risiko for deltagerne.
Indkaldelse til ny generalforsamling vil blive annonceret på hjemmesiden og i udhængs skabene, med samme tidshorisont som nuværende, og som vedtægterne foreskriver.
Pas godt på Jer selv, i denne problematiske tid.
Generalforsamling se nyhedsbrev
Bestyrelsen
Generalforsamling d. 6/4-19
 
Indkaldelse m/dagsorden
Formandens beretning
Referat
Regnskab
Nyhedssbrev
 juli 2019
januar 2019
december 2018
Nyhedsbrev
September 2018
Juni 2018
Generalforsamling
Referat fra generalforsamling d. 14 april 2018.
Fibernet på Strandlystgårdsvej
Se mere på www.fibia
bottom of page