top of page

Ordensregler for grundejerforeningen "Strandlystgård"

§ 1

Det påhviler ethvert medlem af grundejerforeningen „Strandlystgård“ efter bedste evne at bidrage til, at der hersker god orden på foreningens veje og fællesarealet på stranden og at holde sin parcel i en sådan stand, at der tages størst muligt hensyn til de øvrige grundejere.

 

§ 2

På vejene og på fællesarealet på stranden må intet henkastes.

Parkering uden for parcellerne må kun undtagelsesvis finde sted – og aldrig til gene for færdslen.

20 km/t er højeste tilladte hastighed inden for grundejerforeningens område.

 

§ 3

Al brug af skydevåben inden for foreningens område er forbudt.

 

§ 4

Motorplæneklippere, kædesave og andre støjende maskiner bør fortrinsvis benyttes i tiden kl. 9.00 – 12.00 og kl. 15.00 – 17.00, fredag dog 15.00-19.00, og der bør tages størst muligt hensyn til naboerne.

 

§ 5

Afbrænding af haveaffald i sommerhusområder er forbudt, og overtrædelse heraf kan udløse en bøde af betragtelig størrelse.

 

§ 6

Hunde skal føres i snor i foreningens område. 

 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 17. april 2010

 

bottom of page