top of page

Nyhedsbrev januar 2017

Nyhedsbrev/referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2017

 

Udlægning af fibernet

I forbindelse med Energistyrelsens bredbåndspulje kan beboere i dårligt dækkede områder ansøge om etablering af fibernet til overkommelige priser. SEAS-NVE / Fibia udlægger fiberbredbånd i selskabets forsyningsområde, hvor internethastigheden mange steder er lav og tv-signalet dårligt. Tilbuddet gælder alle grundejerforeninger på Gniben – ca. 800 sommerhuse – og gælder, hvis mindst 35% melder sig til. Waoo er internet-, tele- og tv-udbyder. Se flere oplysninger på vores hjemmeside, på facebook og på fibia.dk. Lørdag d. 4. marts vil der blive omdelt info-materiale i medlemmernes postkasser.

Strand

Så har vejrliget endnu en gang møbleret rundt på vores strand og nye stier skal gås til, for der ligger sten alle vegne. Den fine sandbred har stormen Urd og havet skyllet væk, og bølgerne flyttede på keglen over højvandsklappen og løftede bådrampen flere meter længere op på land. Det står herefter klart, at tiden er kommet til påsætning af ny ring i forbindelse med fornyelse af den meget gamle højvandsklap.

 

Brandrisiko

Bestyrelsen skærper nu fokus på hegn, der er sat op i skel af grene og kviste, da disse tørrer ud og udgør en betydelig brandfare for hele området. Der er langt til den nærmeste brandstation, og en brand vil sprede sig lynhurtigt hjulpet af vinden. I september 2016 fik flere grundejere brev om at rydde deres skel for afklippede grene, men ikke alle har efterkommet opfordringen.

Venlig hilsen


Bestyrelsen

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted 19/3

bottom of page