top of page

Nyhedsbrev august 2016

Nyhedsbrev/referat af bestyrelsesmøde den 14. august 2016

 

Sammenslutningen Af Grundejerforeninger i Trundholm (SAGT)

Ved generalforsamlingen i april var der enighed om at afmelde medlemskabet af SAGT og posten blev strøget af budgettet. Imidlertid er der stilstand i det fælles grundejerinitiativ på Gniben. Sidste »Gniben-møde« måtte aflyses og ingen har taget initiativ til flere. Dog bliver der fra vores side gjort et forsøg på at få endnu ét i stand, men set i lyset af en usikker fremtid for Gniben-initiativet har bestyrelsen besluttet at fortsætte medlemskabet af SAGT, som formidler enkeltsager fra grundejerforeningerne over for myndighederne. Den 20. august blev det årlige møde mellem SAGT, SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere) og Odsherred Kommune afholdt. Referatet vil blive offentliggjort på sol.odsherred.dk

Veje

Foreningens veje har fået en grundig behandling med et lag skærver og flere efterfølgende rivninger. Behandlingen skulle holde vinteren over.

Beskæringsrunde

Den 22/8 blev den årlige vejvandring taget. Vi fandt 14 forhold med mangelfuld beskæring, og grundejerne opfordres hermed til at beskære træer og buske til skel. Vores veje SKAL kunne passeres frit af redningskøretøjer, skraldebiler, slamsugere og privat trafik. Udhængende grene – også i højden – ændrer vejforløb og skader dræn og rabatter. Vejrabatter skal vedligeholdes af den pågældende grundejer og skal holdes fri for bevoksning 1 m fra brønddæksler ind mod skel.

Brandfare

Bestyrelsen har i særdeleshed fokus på hjemmelavede – let antændelige – hegn bygget op af grene og kviste. Nogle grundejere har anlagt bålpladser uden at overholde sikkerhedsafstandene – endog placeret under udhængende grene.

DISSE BRANDFARLIGE TILTAG SKAL FJERNES!

Læs om regler og retningslinjer på vores hjemmeside: www.strandlystgaard.dk

Badevandsprøver

Gennem nogle år har vi udtaget vandprøver både i og ud for drænudløbet og sendt til analyse hos Eurofins. Det koster ca. 2000 kr pr gang giver tilsyneladende ikke et retvisende billede af badevandets kvalitet, for »der kan være meget store udsving i forekomsten af Enterokokker og E. coli hen over året. Da området er påvirket af et regnvandsdræn, kan der opstå store variationer f.eks. i forbindelse med kraftige nedbørshændelser.« Ovenstående er en kommentar fra Eurofins. Derfor har vi valgt at droppe prøverne, men tilføjer på strandskiltet »Efter kraftig regn frarådes det at bade ud for udløbet«.

Sommerkomsammen på stranden

Morgenarrangementet på stranden lørdag d. 23. juli var det fjerde i rækken og blev en stor succes med omkring 90 voksne og børn, der mødte op, lokket til af kaffe og morgenbrød. De hjemmebagte boller gik som … ja, varmt brød, og festudvalgets attraktive priser på morgenbitter og iskolde drikkevarer var med til at skabe god stemning. Bestyrelsen takker alle for en hyggelig dag og retter speciel tak til de frivillige hjælpere, som bagte, bryggede og bar, så logistikken kom til at passe.

Tabt nøgle

Fredag d. 22. juli blev der fundet en CFP-nøgle til en inderdør på stranden. På nøglen står AMCA. Henvendelse kan ske til Teddy, Skovbuen 3. Tak til Malte Ellekjær, som fandt og indleverede nøglen.

Venlig hilsen


Bestyrelsen

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted 30/10

bottom of page