top of page

Samarbejde mellem grundejerforeningerne på Odden

 

I forbindelse med koordinering af fælles interesser arbejder grundejerforeningerne på Odden har bestyrelesen for grundejerforeningen Strandlystgaard iværksat et initiativ for samarbejdsinitiativ imellem grundejerforeningerne på Odden.

 

Følgende arbejdsgrupper er defineret:

 

INTERN KARAKTER:

  • Det gode naboskab: lokalt erhverv, støjregler

  • Naturgruppe: områdeforskønnelse, plejeplan, naturpleje

  • Kyst- og strandgruppe: udløb, kystsikring, højvandsdige

  • Vejgruppe: fælles vedligehold, fælles indkøb, fælles prisreduktion

 

 EKSTERN KARAKTER

  • Offentlig gruppe: indflydelse, repræsentation, fælles aftaler

  • Trafikgruppe: udkørsel, hastighed, oversigt

 

Grundejere uden for bestyrelsen har mulighed for at deltage i arbejdsgrupperne. Der er således mulighed for at inkludere grundejere, som måtte have særlige interesse i et eller flere af arbejdspunkterne.

 

Såfremt grundejere måtte være interesseret i arbejdsgrupperne bedes dette oplyst til foreningens formand.

 

bottom of page