top of page

Afbrænding

 

Husk afbrændingen ikke må være til gene for omgivelserne og skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Bemærk at der i perioder med tørke, vil der være annonceret et generelt afbrændingsforbud.

Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af affad er generelt forbudt og må kun ske på anlæg, der er godkendt til affaldsforbrænding. Enhver form for afbrænding af haveaffald i sommerhusområdet er ikke tilladt.

Afbrænding af sankthansbål
Afbrænding på bålpladser

Der må kun afbrændes rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser til

hygge- og lejrbål.

Afbrændingen må først startes ved solopgang og skal være afsluttet senest

en time efter solnedgang.

Ved afbrænding skal følgende mindste afstand overholdes:

• 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag,

• 15 meter fra bygninger med stråtag eller andet let antændeligt materiale,

• 15 meter fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige,

brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer,

• 15 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar

vegetation, herunder letantændelige markafgrøder.

I vindretningen fordobles afstandene.

Bestemmelsen gælder for hele kommunen.

Afbrænding af sankthansbål er tilladt overalt i kommunen. Sankthansbålene må

tidligst lægges op 1 uge før afbrænding.

Er der en periode med tørke, vil der være annonceret et generelt afbrændingsforbud.

Er det for vådt til at afbrænde sankthansbål sankthans aften, vil man kunne

aftale en senere afbrændingsdag med brandvæsnet. Der gives kun tilladelse til

at afbrænde én uge efter sankthans.

Ved afbrænding af sankthansbål skal følgende mindste afstande overholdes:

• 30 meter fra alle bygninger med hårdt tag,

• 200 meter fra bygninger med stråtag eller andet let antændeligt materiale,

• 200 meter fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige,

brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer,

• 200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden letantændelig

vegetation.

• 60 meter fra brandbare markafgrøder.

 

Kilde: Odsherred Den lille grønne 2015

bottom of page