top of page

NYHEDSBREV, FEBRUAR 2018

 

 

Fibernet

Fibias nye tilbud om fibernet til vores forening er i gang, og pr 31. januar har 20 grundejere meldt sig til, men vi skal op på det dobbelte antal tilmeldinger inden månedens udgang! Til nye medlemmer af grundejerforeningen skal oplyses, at et stabilt internet til området har været et længe næret ønske.

 

Stranden

Arbejdet med udskiftning af topbrønden og det nye højvandsspjæld af stål nede i brønden er nu færdigmeldt, og udløbsværket fungerer igen som det skal.

 

Generalforsamling

Husk, at forslag fra medlemmerne til behandling på den årlige generalforsamling skal være formanden i hænde senest 1. marts 2018, mail: skovbuen3@gmail.com

Generalforsamlingen 2018 afholdes 14. april i Odden forsamlingshus. Nærmere oplysninger følger inden Påske.

 

 

 

Venlig hilsen
bestyrelsen

 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde holdes den 4. marts 201

 

bottom of page